stin pod ilustraci
logotyp
ilustraceilustraceilustraceilustraceilustraceilustrace
ilustraceilustraceilustrace
 

Okolí Ašska

Hrady a zámky na Ašsku a okolí

hrad Neuberg v Podhradí

V obci Podhradí, vzdálené 6 km od Aše nalezneme zříceniny hradu a zámku, které patří k nejstarším památkám na Ašsku. Hrad byl postaven na počátku 13. Století. Dnes zůstala z celého hradu dochovaná jen věž, jež je dominantou obce. Tyčí se na skále a je 22 metrů vysoká.

zámek Doubrava

menší zámek v obci Doubrava byl postaven šlechtickým rodem Zedtwitzů roku 1600. Novogotická stavba je jediným dochovaným sídlem rodu, byla opravena a dnes slouží jako restaurace.

zámek Hazlov

zřícenina gotického hradu původně zámku se nachází v centru obce Hazlov. Byl založen v 13 století pravděpodobně Bedřichem z Hazlova. Především Moserové vyzdvihli Hazlov z krize, hrad značně rozšířili, přeměnili ho na zámek a koncem 17. století přistavěli kostel. Posledními majiteli byli Hemfeldové, kteří hrad vlastnili až do roku 1945. Po celou dobu existence byla  stavba využívána jako sídlo.  Až po druhé světové válce, postupem času se začal hrad rozpadat. Obci se podařilo zachránit barokní kostel s románskou věží a získat peníze na částečnou opravu hradu.

Hrad Vildštejn

Románský hrad jeden z nejstarších a nejzachovalejších kamenných vodních hradů v České republice leží v městečku Skalná. Hrad nechal vybudovat nejspíše Vojtěch Nothaft. V přízemí hradu se nachází malý a velký rytířský sál, kde je zřízena restaurace. O patro níž je hradní kaple s malým muzeem. V patře je nově otevřený sál pro svatby a kulturní akce. Dále prostory pro vznikající hasičské muzeum. Na nádvoří jsou k vidění různá domácí zvířata. Je zde i prostor pro různé kulturní akce, kde se rovněž konají svatby.

Web: www.vildstejn.cz

Hrad Seeberg

Seeberg je  někdy označován jako Ostroh. Jedná se o hrad a je kulturní památkou České republiky. Byl postaven již někdy na začátku 13. století. Městské muzeum ve Františkových Lázních jej nechalo v 70 letech 20 století zrekonstruovat a v roce 2007 byla zprovozněna naučná stezka „Okolí hradu Seeberg“. Zahrnuje například okolní mlýn, kostel sv. Wolfganga, mlýn, kapličku či Kachní rybník. Můžete zde spatřit výstavu skla a porcelánu nejznámějších českých firem. V okolí hradu se nachází výstava věnovaná vesnickému životu 18. století na Chebsku.

pozůstatky  zámku v Libé

původně hrad vznikl okolo poloviny 13. století. V 18. století byl postupně přestavěn na barokní zámek. V roce 1945 bylo panství zkonfiskováno státem, zámek velmi trpěl a koncem 80. let byl těžce poškozen požárem. Nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V současnosti má hrad v Libé nové majitele manželé Griněvovi z Prahy.

Okolí Ašska

Goethova skalka, Göethův kámen

Göethova skalka a Göethův kámen se nachází nedaleko silnice Aš - Cheb, zhruba 7 km jihovýchodně od Aše. Osamocený balvan jež zdobí pamětní deska připomíná právě zdejší pobyt básníka J.W.Göetha. Göethova skalka byla vyhlášená přírodní památkou. Skalní útvar je 400 metrů dlouhý a 10 metrů široký. Skalní stěna dosahuje výšky 3 až 15 metrů. V skalní stěně je řada prasklin, které rozdělují skálu na několik menších skalek. Skálu tvoří šedavý a bílý křemen a patří k jedné z mála křemenným valům v jinak žulovém tělese u nás. Nejvyšší bod je Göethův vrch (670,3 m), který má také po básníkovy jméno byl jeho oblíbeným výletním místem.

Pramen Bílého Halštrova (Elster Quelle)

Trojmezí

Železná hůrka – sopka

tuto národní přírodní památku objevil německý basník J. W. Göethe v roce 1823. Jedná se druhou nejmladší známou sopku v ČR (po Komorní hůrce). Sopku tvoří lom na jehož stěnách je zachovalý geoologický profil.  Naposledy byla činná na rozhraní třetihor a čtvrtohor, což je někdy v rozmezí před 170 - 400 tisíci lety. Dříve se tady těžilo a sopka byla využívána na těžbu silničního štěrku a tím se otevřely vrstvy sopečného tufu. Na těžbě zde pracovali i obyvatelé blízké vesničky Boden, která zanikla po roce 1948. Od roku 1961 je sopka chráněna státem. Nejvýznamnějším rostliným druhem na území  Železné hůrky je zákonem chráněná Vratička měsíční (Botrychium lunária…..foto). Tato pozoruhodná a nezaměnitelná kapradina byla v minulosti opředena řadou pověstí, mimo jiné byla pokládána za tzv. otevírací bylinu, která si poradila se všemi zámky, její síla údajně dokázala zlomit i koňskou podkovu. Byla také vyhledávaným artiklem černé magie, užívala se i v ranhojičství.  Dále zde můžeme vidět další rostliny jako je mochna jarní či přísně chráněný zimostrázek alpský a léčivka prvosenka jarní. Ze světa zvířat tu můžeme spatřit hlavně zástupce plazů jako je ještěrka obecná, ještěrka živorodá a zmije obecná.

Kde nás najdete:

k sopce se dostaneme po cyklotrase 2129 z Lipové u Chebu. Těsně před hraničním přechodem Mýtina uvidíme vpravo na poli vyvýšeninu vyhaslé sopky. Pozůstatky po težbě štěrku. Původní cesta k sopce a také bývalé obci Boden vede mezi stromy, ale je zarostlá a neprůchodná. Proto se nejlépe k sopce dostane po pravé straně lesíku, který obrůstá starou cestu.

Motýlí dům Žírovice

Zajímavosti ze života exotických motýlů Vám přiblíží motýlí dům v tropickém skleníku. Chovu motýlů se věnuje Stanislav Macek asi 30 let. Posledních sedm let je skleník přístupný veřejnosti . Nejen, že si budete moci vychutnat neobyčejnou krásu tohoto hmyzu, ale ocitnete se i v jejich přirozeném prostředí a nahlédnete do jejich křehkého života od vajíčka, housenku, kuklu, až po živého motýla. V jediném prostoru si můžete prohlédnout mnoho druhů motýlů, které v běžném životě není možno spatřit. Pochází z Afriky, jižní Ameriky, jižní i východní Asie, Austrálie.

V domě se nachází rozsáhlá sbírka motýlů, a pokud Vás zajímá jejich život, neváhejte a tento skleník navštivte.

Adresa a kontakt:

Otvírací doba:  (pondělí je zavřeno)


Socha Františka

Socha malého chlapce s rybou se stala symbolem Františkových Lázní, a její replika je umístěna v městském parku. Nejzajímavější na této soše je legenda lázeňského fotografa pan Škardy, podle které každá pacientka, která se dotkne palce levé nohy sochy otěhotní.

SOOS - přírodní rezervace

Tato přírodní zajímavost leží cca 23 km od Aše, nedaleko jednoho z nejkrásnějších lázeňských míst v Evropě Františkovy Lázně. Místo je především známo výskytem tzv. mofet - baheních sopek,  kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Nejznámější a nejvydatnější pramen národní přírodní rezervace je silně proplyněná kyselka obsahující velké množství minerálních látek (6,5g/ l), především léčivou Glauberovu sůl a síran železnatý. Jedná se o rozhlehlé rašeliniště a slatiniště s rozlohou 221 ha, kde žije mnoho chráněných živočichů a rostou zde i zajímavé rostliny. To vše Vám přiblíží naučná stezka o délce 1,2 km, která vede po dně vyschlého jezera. Jezero bylo zajímavé přítomnosti minerální a slané vody. V rezervaci naleznete stanici pro handicapovaná zvířata, muzeum s expozicí „Příroda Chebska“ a „Příroda SOOSu“ a nový pavilon s expozicí „Dějiny Země“, palentologii (věda o životě v minulých geologických obdobích), velkoplošnou reprodukci obrazů Zdeňka Buriána a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. Další zajímavostí je také dančí obora.

Adresa a kontakt:

Otvírací doba:

Vstupné:

Lesopark Amerika

Přírodní rezervace Amerika patří do rozlehlé rybniční soustavy rozprostřené ve stejnojmenném lesoparku na okraji Františkových Lázní. Nejvýznamější je právě chovný rybník Amerika o rozloze téměř 60 ha. Celá oblast je zároveň přirozeným biotopem, kde hnízdí velké množství vzácných vodních ptáků mezi nimiž je mnoho druhů dnes již kriticky ohrožených i v rámci celé Evropy. U rybníka je pláž a půjčovna loděk, na břehu byla v roce 1898 postavena ve stylu chebských hrázděných staveb romantická výletní restaurace. Výletní atmosféru zpestřuje také malá zoologická zahrada. V celé oblasti jsou udržované lesní cesty a odpočívadla, a slouží především jako relaxační místo, které využívají nejen mladí, ale i lidé pokročilejšího věku. Parkové cesty jsou ideální k procházkám, pro in-line bruslení a cyklistiku.

Skanzen Doubrava - lidové stavby a muzeum v Doubravě

V Doubravě se nachází nejvíce zachovalých chebských hrázděných statků v jedné lokalitě, a proto byla v roce 1996 prohlášena vesnickou památkovou rezervací. Statky jsou typickou ukázkou chebské lidové architektury tzv. Chebských statků a patří mezi nejkrásnější hrázděné stavby nejen v České republice, ale v celé Evropě. Vznikaly od poloviny 17. stoleté v Dolním Bavorsku a postupně se rozšířily na Chebsko. Právě ve vsi Doubrava se zachoval nejucelenější soubor těchto staveb. Největším lákadlem je zde statek čp. 9, zvaný Rustlerův. Je to čtyřstranný uzavřený roubený dům s hrázděným polopatrem z roku. Dnes je upravený na soukromé muzeum, a v jeho prostorách nalezneme expozici zemědělského nářadí, náčiní a nábytku. Je zde i chlév a kolna, která je z roku 1780 a má zajímavě řešené sloupy a krovy. Celý komplex doplňuje zděná stodola z roku 1865. Součástí je i prodejní výstava obrazů, keramiky a dřevořezeb. V okolí se nachází další hrázděné domy a také mnoho starých a památných stromů.

Kde nás najdete:

Obec Doubrava správně spadá pod obec Lipová a najdeme ji na 15 km jihovýchodně od Chebu.

Otevírací doba:

Vstupné:

Granátová studánka

je jeden z mnoha pramenů, které vyvěrají na vrchu Dyleň. Název si získala podle červeného Českého granátu, který se se v této oblasti těžil. Pramen nalezneme na německé části hraniční čáry pod vrcholem Dyleň. Nedaleko pramene se nachází také Střed Evropy.

Pravoslavný kostel sv.Olgy ve Františkových Lázních

Kostel byl vybudovaný pro ruskou komunitu a lázeňské hosty mezi lety 1887-1889. Jeho architektem byl místní starosta Gustav Wiedermann, který projektoval mj. Chrám sv.Petra a Pavla v Karlových Varech. Kostel nalezneme v klidné části města v ulici mezi divadlem Boženy Němcové a nádražím.
menu-stin

Naši partneři:

 

Aktuality

Republika Ašsko

Jan 27, 2014

Pozvánka na kulturní akci více ...

Pozvánka na kulturní akci

Sep 1, 2013

Povídání s Ivo Šmoldasem

více ...

Internet point

Aug 8, 2013

Nové služby infocentra portálu Ašsko.cz více ...

Letní slavnosti města Aše

Jul 30, 2013

Program:

  • zábavný program pro děti - atrakce, klaunská show
  • miniramp show - vystoupení extrémních sportů, workshop, soutěže
  • Eva a Vašek
  • Marktbreiter Musikanten
  • Wild Tides
  • The Prostitutes
  • No Name
  • Abbacz revival
více ...

Na kole dětem 2013

May 30, 2013

Veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem začíná v Aši.

V doprovodném programu 5.6. v Sadech Míru od 16 - 20h vystoupí:

- žáci základních a mateřských škol

- od 17h vyjížďka na kolech s J.Zimovčákem do Bad Elsteru a zpět

- od 17-18h dětské závody na kolech

- od 18.30 vyhodnocení závodu

- vystoupení skupiny Sympaťáci

6.6.

- start veřejné cyklotour na Poštovním náměstí v 7h.

více ...

<< ARCHIV AKTUALIT >>

Vyhledávání

Kontakt

Ašsko.cz, Zahradní 6
35201 Aš

Tel.+420 603 526 636
email: infocentrum@assko.cz, redakce@assko.cz

Copyright (c) 2011 - Město AŠ
All Rights Reserved

HOME PAGE